Děkujeme za granule!!

29.05.2020

Kartičky nám dnes přišly ze Sams Fieldu se jmény dvou pánů Petrů, děkujeme do Bulhar i Valtic! A někam se zatoulala kartička od Jany Hromkové - děkujeme samozřejmě také!! Vážíme si Vaší pomoci, přátelé! :-)