Seznam DOMA

18.09.2023

Jeden z nejpečlivějších přístupů během osvojování měl náš pejsek jménem Seznam. Stejně jako mne nedávno ohromila znalosti našich stránek jiná dáma, nová rodinka – protože je zdaleka – se vyptala úplně na každičkou věc, která ji napadla. Mohly bychom spolu vydat knižní publikaci 😊 Z pracovního jména foxteriéra udělala rodinka Rikiho a dnes již tvoří spokojený pár pejsků v novém domově. Mnohokrát za něj děkujeme a přejeme mu šťastný život bez karambolů.