Nádor.....

26.06.2022

Pět písmenek nám poslalo Flota do nebíčka...

p.s. moc děkuji paní Mírové za pomoc s převozy