Měl jsi to tady tak rád......

28.11.2023

Utíkej chlapče, utíkej….

Věděla jsem, že to přijde. Ale na tu bolest Vás nikdo prostě nepřipraví.